Projekt unijny

Usługi na maszynie CNC

Dzięki maszynieCNC MultiCam 3000 poza cięciem prostym jesteśmy w stanie pracować w formule 2D, co oznacza, że wykonanie blatu w kształcie elipsy, koła czy wielokąta nie sprawia żadnego problemu. Podobnie wygląda sytuacja z frezowaniem nuty pod plecy, czy otworów pod uchwyty wpuszczane. Dodatkowo dzięki cięciu CNC osiągamy doskonałą jakość, której nie można uzyskać na zwykłej pile formatowej.